Milieu

Elprinta is een milieubewust productiebedrijf voor wie milieupolitiek er niet alleen in bestaat om pollutie te vermijden.

Het gaat om veilige en gezonde werkvoorwaarden voor medewerkers en omgeving, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, en zoveel mogelijk recycleren om afval te voorkomen en productiekosten te reduceren.