Management

Geïntegreerd Kwaliteit Management Systeem

Ons Kwaliteit Management Systeem is naar ISO9001:2008 genormeerd, uitgebreid volgens de aanvullende eisen van de automotive sector die volledig geïntegreerd zijn in ons kwaliteitsbeleid. Dit concept, samen met een grote automatisering en moderne technologieën, zorgt voor een stabiele productrealisatie.

Strategie van ons kwaliteitsbeleid

De controle en opvolging van onze doelstellingen vormen de basis van onze managementstrategie. De directie ondersteunt het kwaliteitssysteem en neemt de nodige acties om de geschikte kwaliteitsvoorschriften te kunnen toepassen.

Hoekstenen van het kwaliteitsbeleid

  • Kwaliteit primeert
  • Er worden geen goederen met gebreken getolereerd
  • Procesgevoelige handelingen die in kwaliteitsafwijkingen kunnen uitmonden worden onmiddellijk door de verantwoordelijke geverifieerd
  • Iedere operator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.
  • De kwaliteitsverantwoordelijke heeft de bevoegdheid om alle middelen in te zetten om de doelstellingen te verwezenlijken.
  • De procedures moeten steeds gevolgd worden.
  • Indien een operator, om welke reden dan ook, de werkinstructies niet kan volgen, wordt de kwaliteitsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Globaal Kwaliteit Management

Het Kwaliteit Management Systeem zorgt voor een continue opvolging van het productieproces en houdt rekening met de aangebrachte ideeën van iedere medewerker. Op deze manier kunnen systematische correcties uitgevoerd worden waardoor het productieproces nog efficiënter verloopt.
Onze focus op de wensen en eisen van onze klanten helpt ons de juiste beslissingen te nemen met het oog op een doeltreffend kwaliteitsbeheer.